products foundPress enter for all results

Licence ENEC

Licence ENEC
On June 2020, we obtained ENEC certificate for luminaires PreLED 2G.

Získali jsme licenci na používání značky ENEC na naše LED svítidlo PreLED 2G.

Co znamená ENEC? 

Jedná se o celoevropskou značku, která označuje shodu výrobku s evropskými normami (EN) pro elektrickou bezpečnost výrobků. Po získání licence na užívání značky ENEC může výrobce označovat své výrobky touto značkou. Musí se ale jednat o ty konkrétní výrobky, které prošli tesotávním. dále tyto výroby nemusí absolvovat další zkoušky elektrické bezpečnosti a mohou být rovnou distribuovány na trhy členských zemí Evropské unie. 

v souvislosti se získáním licence ENEC probíhá důkladná inspekce ve výrobě, která se zaměřuje na dodržování stanovených pravidel. Výrobce také musí prokázat, že je a bude schopen zabezpečit a udržet stejnou kvalitu výrobků, především v souvislosti s elektrickou bezpečností daného výrobku.