ISO 14001 a ISO 18001

ISO 14001 a ISO 18001

Na konci června 2019 jsme po splnění požadavků ČSN norem získali další dva certifikáty ISO.

Prvním je ISO 14001 Systém environmentálního managementu a druhým je ISO 18001 Systém managementu BOZP.