facebook

Technologie LED

LED pochází ze spojení slov Light-Emitting Diode, což znamená světlo vyzařující dioda. Je to polovodičová součástka s P/N přechodem, který vyzařuje světlo, pokud jím prochází proud.

LED je nejefektivnější konvenčně používaný světelný zdroj. Má tu výhodu, že emitované světlo vyzařuje pouze jedním směrem. S touto směrovostí můžeme jednoduše pracovat s pomocí optických prvků přímo na diodě.

Protože při průchodu proudu přes P/N přechod se LED dioda zahřívá je potřeba ji chladit. Ve většině případů je použit pasivní chladiče. Nedokonalé chlazení velmi negativně zkracuje životnost LED diody. Proto je kvalitní chladič velice důležitou součástí LED svítidla. S optimálním chladičem se prodlužuje životnost svítidla.

LED Dioda sama o sobě nesvítí. K emitování světla vyžaduje, aby skrze ni protékal požadovaný proud, při kterém pracuje správně. Je citlivá na změny v napájení, které snižují její životnost. Z těchto důvodu je nutné mít také kvalitní napájecí zdroj, který LED diodu chrání před nebezpečnými výkyvy a špičkami.

Pokud jsou všechny komponenty navrženy optimálně, bude nám LED technologie opravdu sloužit po dlouhou dobu.

Přednosti našeho řešení LED technologie

  • dlouhá životnost
  • vysoká účinnost
  • nízká provozní teplota
  • pracovní teplota (-40 °C až +60 °C)
  • záruka 5 let
  • neobsahuje škodlivé látky (rtuť, olovo, fosfor)
  • přesné směrování světelného toku optickými prvky
  • nízký světelný úbytek max 30 % po 190 000 h