facebook

HOPI s.r.o - mraziaca halal H4, Jažlovice

Logistický areál spoločnosti HOPI s.r.o. sa nachádza v priemyselnej zóne Jažlovice (Říčany u Prahy). V areáli sú umiestnené 4 veľkopriestorové skladovej haly.

Cieľ investora

Dosiahnutie požadovanej úrovne osvetlenia pri znížení prevádzkových nákladov.

Použité riešenie

Inštalácia nových LED svietidiel, ovládanie detektory pohybu.

Riešenie

Mraziaca hala H4 bola osvetlená 170 ks výbojkových svietidiel (400 W MTH). S ohľadom na prevádzkové podmienky (-28 ° C), výšku inštalácia osvetlenia (13,5 m), stav týchto svietidiel a na požadovanú intenzitu osvetlenia bolo rozhodnuté vykonať rekonštrukciu základného osvetlenia tejto haly pri zachovaní elektrických rozvodov. Na základe kontrolných meraní, konfigurácie svetelných obvodov a kvalitatívnych požiadaviek investora bola ako najefektívnejší variant zvolená inštalácia nových 150 ks priemyselných LED svietidiel LineLED (65 W) ovládaných v uličkách medzi regálmi detektormi pohybu firmy B.E.G.

Výsledky

Intenzita osvětlenia
Pôvodná priemerná intenzita osvetlenia 140 lx
Nová úroveň intenzity osvetlenia 180 lx
Nárast intenzity osvětlenia priestoru 29 %
spotreba elektrickej energie
Pôvodná okamžitá spotreba 76,5 kW
Nová okamžitá maximálná spotreba 9,75 kW
Zníženie okamžitej spotreby el. energie 87 %
Ročná spotreba el. energie - pôvodné osvětlenie 572 832 kWh
Ročná spotreba el. energie - nové LED osvětlenie 52 079 kWh
Ročná prevádzková úspora el. energie 91 %
doplňujúcé informacie
Ročné zníženie emisií C02 521 tun
Termín realizácie listopad 2012
Dodávatel' CORSIN s.r.o.