facebook

HOPI s.r.o - mrazící hala H4, Jažlovice

Logistický areál společnosti HOPI s.r.o. se nachází v průmyslové zóně Jažlovice (Říčany u Prahy). V areálu jsou umístěny 4 velkoprostorové skladové haly.

Cíl investora

Dosažení požadované úrovně osvětlení při snížení provozních nákladů.

Použité řešení

Instalace nových LED svítidel, ovládání detektory pohybu.

Řešení

Mrazicí hala H4 byla osvětlena 170 ks výbojkových svítidel (400 W MTH). S ohledem na provozní podmínky (-28 °C), výši instalace osvětlení (13,5 m), stav těchto svítidel a na požadovanou intenzitu osvětlení bylo rozhodnuto provést rekonstrukci základního osvětlení této haly při zachování elektrických rozvodů. Na základě kontrolních měření, konfigurace světelných obvodů a kvalitativních požadavků investora byla jako nejefektivnější varianta zvolena instalace nových 150 ks průmyslových LED svítidel LineLED (65 W) ovládaných v uličkách mezi regály detektory pohybu firmy B.E.G.

Výsledky

Intenzita osvětlení
Původní průměrná intenzita osvětlení 140 lx
Nová úroveň intenzity osvětlení 180 lx
Nárůst intenzity osvětlení prostoru 29 %
spotřeba elektrické energie
Původní okamžitá spotřeba 76,5 kW
Nová okamžitá maximální spotřeba 9,75 kW
Snížení okamžité spotřeby el. energie 87 %
Roční spotřeba el. energie - původní osvětlení 572 832 kWh
Roční spotřeba el. energie - nové LED osvětlení 52 079 kWh
Roční provozní úspora el. energie 91 %
doplňující informace
Roční snížení emisí C02 521 tun
Termín realizace listopad 2012
Dodavatel CORSIN s.r.o.