facebook

Projekt Sbírej toner

Naše společnost se zapojila do projektu Sbirej-toner.cz.

Smyslem tohoto projektu je sbírání prázdných tonerových a inkoustových kazet, které jsou následně sběrnou společností oceněny podle stanovených tabulek a jejich hodnota je poukázána jako dar pro vybraná zařízení pro mentálně postižené občany České republiky.

Účastí v programu tedy pomáháme nejen vybraným ústavům, ale zároveň se aktivně zapojujeme do ochrany životního prostředí. Snažíme se snižovat počty tonerů, které končí mezi běžnými odpadky.
Dle statistik na skládkách končí až 3500 tun tonerů ročně! Jednoduchým způsobem tak zajišťujeme finanční obnos pro potřebné, a ještě se snažíme snižovat negativní vlivy na životní prostředí.

Do projektu Sbirej-toner.cz se můžete zapojit i Vy prostřednictvím webových stránek - Sbírej toner